Florian Group : Dobrodošli

Nepoznata riječ

O nama

15. ožujak 2012. | 13:47
Florian Group : Florian Group

Florian Group

Florian Group je grupacija poslovnih subjekata Lipovljani Lignum sa sjedištem u Lipovljanima i Elda Drvo sa lokacijama Zagreb i Pleternica.

Galerije

13. ožujak 2012. | 15:28
Florian Group : Galerije

Galerije

Panoramski pogled sa krova upravne zgrade.

Novosti

13. ožujak 2012. | 14:41
Florian Group : Lager trupaca

Lager trupaca

Pregled zalihe trupaca.

Proizvodi i usluge

13. ožujak 2012. | 14:39
Florian Group : Proizvodni program

Proizvodni program

Slika prikazuje jedan od paketa složene daske.