EU Projekt

Povećanjem energetske učinkovitosti do rasta konkurentnosti društva – LIPOVLJANI LIGNUM d.o.o.

EU Projekt : Povećanjem energetske učinkovitosti do rasta konkurentnosti društva – LIPOVLJANI LIGNUM d.o.o.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. (National Recovery and resiliance plan 2021-2026).

KK.04.1.1.03.0150

NAZIV KORISNIKA: LIPOVLJANI LIGNUM d.o.o. za proizvodnju i usluge

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 39.667.413,00 KN

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 19.632.078,55 KN

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.09.2020. – 31.12.2023.

 

NAZIV PROJEKTA: Povećanjem energetske učinkovitosti do rasta konkurentnosti društva – LIPOVLJANI LIGNUM d.o.o.

NAZIV KORISNIKA: LIPOVLJANI LIGNUM d.o.o.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 39.667.413,00 KN

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 19.632.078,55 KN

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.09.2020. – 31.12.2023.

 

 

LIPOVLJANI LIGNUM d.o.o. za proizvodnju i usluge je 2021. godine na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama" prijavio projekt pod nazivom „Povećanjem energetske učinkovitosti do rasta konkurentnosti društva – LIPOVLJANI LIGNUM d.o.o." Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru navedenog poziva potpisan je 22. prosinca 2021. godine.

 

SAŽETAK PROJEKTA:

Svrha projekta je smanjiti potrošnju energije u odnosu na energiju isporučenu prije provedbe projekta u proizvodnom pogonu za 72,19% godišnje, povećati udio korištenja obnovljivih izvora energije za 2.574.588,60 kWh/god te smanjiti emisije CO2 za 1.162,27 t/god. Projekt će doprinijeti povećanju konkurentnosti društva Lipovljani Lignum d.o.o. i uštedama energije u proizvodnim industrijama u Republici Hrvatskoj. Ciljna skupina projekta su djelatnici kojima će se poboljšati radni uvjeti te iz ostvarenih ušteda financirati nova ulaganja za rast i razvoj poslovanja, partneri (dobavljači i kupci) i građani, koji će u dugom roku imati čišći okoliš.

 

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama i tako omogućiti rast konkurentnosti cjelokupnog gospodarskog sustava Hrvatske, što je u skladu i s ciljem Europske unije, za koju je energetska učinkovitost i smanjenje potrošnje energije za najmanje 32,5% do 2030. godine strateški prioritet.

 

Svrha projekta je povećati učinkovitost korištenja energije društva Lipovljani Lignum d.o.o. ulaganjem, tj. smanjiti potrošnju energije u odnosu na isporučenu prije provedbe projekta u proizvodnom pogonu za 72,19% godišnje i smanjiti emisije CO2 za 1.162,27 t/god, a izgradnja fotonaponske elektrane povećat će količine energije proizvedene iz OIE za 2.574.588,60 kWh/god. Konkretno, isporučena energija u proizvodnom pogonu prije zahvata iznosi 4.878.821,60 kWh/god, a uspješnom provedbom predloženog projekta (proračunata) isporučena energija nakon zahvata iznosit će 1.356.779,12 kWh/god (ušteda od 72,19%). Također, važno je istaknuti kako će nakon provedbe mjera energetske obnove smanjenje emisija CO2 u proizvodnom pogonu iznositi 1.162,27 t/god.

 

Provedba projekta i svih definiranih mjera dovest će do ispunjenja ciljeva projekta, ali i ciljeva Javnog poziva. Također, projekt je usklađen s europskim i nacionalnim strateškim dokumentima. Projekt izravno doprinosi:

(1) ostvarenju klimatsko-energetskog cilja „20/20/20" iz strategije Europa 2020.

(2) promicanju energetske učinkovitosti, tj. smanjenju emisija CO2 u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između RH i EK: Tematski cilj 4 „Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima"

(3) ostvarenju pokazatelja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.": PO 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, SC 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

(4) usklađenosti sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN, br. 127/14, 116/18, 25/20)

(5) Integriranome nacionalnom energetskom i klimatskom planu za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI OBUHVAĆAJU:

1. Pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

2.Mjere energetske učinkovitosti

3.Promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

4.Upravljanje projektom

5. Promidžbu i vidljivost

 

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi infoll@floriangroup.hr, kontakt osoba Miroslav Čuljak.

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. (National Recovery and resiliance plan 2021-2026).


 


Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://planoporavka.gov.hr/

 


 


 


Pretraživanje

Florian Group :
Florian Group :
Florian Group :
Florian Group :